شکایت و انتقاد

لطفا هرگونه شکایت از عملکرد کارکنان یا خدمات سایت را با شماره  فوق اطلاع دهید یا حضورا در محل سینما با مسئولین در میان بگذارید.

آدرس:کرمانشاه – کارمندان – ایستگاه دوم سینما فرهنگ

آدرس پستی:۶۷۱۵۷۵۴۱۶۵

تلفن:۰۸۳۳۴۲۹۹۳۱۴