کمی درباره باشگاه فرهنگ

باشگاه ورزشی پردیس سینمایی فرهنگ از سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را شروع کرده و تا کنون یکی از بهترین باشگاه ها در سطح کشور می باشد